Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor Lots of Love Weddings. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikt maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Tevens informeren wij u graag wat uw rechten zijn.

1.) Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Lots of Love Weddings, gevestigd aan de Groenlingstraat 10, 4815 AX te Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lots of Love Weddings
Groenlingstraat 10
4815 AX Breda
Telefoon: +31 648793098
Email: info@lotsofloveweddings.nl
Website: www.lotsofloveweddings.nl

Lotte Vogels is de Functionaris Gegevensbescherming van Lots of Love Weddings.

2.) Persoonsgegevens die verwerkt worden

Lots of Love Weddings verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Trouwdatum
– Allergieën met betrekking tot bijvoorbeeld een lunch of diner
– Lichamelijke beperkingen, zodat wij voorzieningen kunnen treffen
– Bankrekeningnummer

3.) Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
   
Lots of Love Weddings verwerkt persoonsgegevens voor het organiseren van huwelijken. Onderdeel hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn: ceremonie, lunch, diner, receptie, feest, overnachtingen, activiteiten, vervoer, etc.

Tijdens het organiseren van een huwelijk zijn er contacten met het bruidspaar, de familie en diverse leveranciers die producten en/of diensten leveren voor het huwelijk.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor:

– het afhandelen van uw betaling;
– om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
– om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Lots of Love Weddings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4.) Bewaartermijn

Lots of Love Weddings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  
– persoonsgegevens betreffende gasten: tot 1 jaar na het huwelijk;  
– persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en onderaannemers: tot 7 jaar na het huwelijk om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst;
– informatie die wij na 7 jaar bewaren, voor bijvoorbeeld naslag of referenties, zal anoniem worden gemaakt door bijvoorbeeld alleen de voornamen en evenement-/trouwdatum te gebruiken.

5.) Delen van persoonsgegevens met derden

Lots of Love Weddings verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Lots of Love Weddings verstrekt uw gegevens alleen aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij de organisatie van uw huwelijk of zakelijk evenement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het maken van een draaiboek waarin tot in beschreven staat wie wat doet en wanneer. Ieder draaiboeken is uniek. Het is onvermijdelijk dat in dit draaiboek namen van het bruidspaar, de familie en de leveranciers genoemd worden. De hoeveelheid persoonsgebonden informatie wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het draaiboek wordt uitsluitend gedeeld met diegenen die op het huwelijk of zakelijk evenement aan het werk zijn en dit nodig hebben om hun werkzaamheden juist uit te voeren.

6.) Cookies, of vergelijkbare technieken, welke gebruikt worden

Lots of Love Weddings gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en het controleren van de performance van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

7.) Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
  
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of de gegevens op te vragen voor overdracht.

U kunt zo’n verzoek sturen naar info@lotsofloveweddings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Advies is om op deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

8.) Wijzigingen privacy beleid
  
Lots of Love Weddings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek de privacyverklaring op onze website.

9.) Beveiliging van persoonsgegevens

Lots of Love Weddings neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hiervoor hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen:

– gebruik GDPR compliant cloud opslag voor documenten en mail (Office 365);
– up-to-date houden van door ons gebruikte software;
– up-to-date antivirus en antimalware bescherming;
– up-to-date firewalls zowel op werkstations als op de Internet verbinding van ons interne netwerk;
– wachtwoorden beleid. Deze wordt afgedwongen door een wachtwoord management tool;
– veilige opslag papieren dossiers;
– veilig vernietigen van papieren dossiers;
– regelmatige controle van, en waar nodig herzien, van technische beveiligingsmaatregelen door een gekwalificeerde ICT specialist.

10.) Datalekken

Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG.

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van rijksoverheid, of via www.rijksoverheid.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.